Je bevindt je hier:  home  > docenten basisschool

docenten basisschool

Op Broekland bereiden we de leerlingen voor op hun leerroute naar Mbo en Havo. Het belangrijkste uitgangspunt is natuurlijk de leerling zelf.
Wat zijn diens mogelijkheden? Waar liggen de interesses en ambities?
In een nieuw gebouw met alle denkbare faciliteiten als smartboards, beamers, talenplein, dans en dramalokaal, technologieafdeling en meerdere computerlokalen, dagen wij onze leerlingen uit om al hun talenten te ontwikkelen. Daarbij gaat het niet alleen om schools talent, maar ook om talenten als dans en drama, die normaalgesproken op een school niet aan bod komen. We besteden op Broekland veel aandacht aan kunst en culturele activiteiten.
Voor leerlingen, die alsnog willen doorstromen naar Havo, is in de brugklas een speciale opstroomklas Havo opgezet.
In brugklas 1 en 2 oriënteren de leerlingen zich al op de sectoren zorg en welzijn, economie en techniek. Het is voor hun verdere toekomst erg belangrijk de juiste keuzes te maken. Deze oriëntatie kan hen daarbij helpen.
In de bovenbouwperiode worden onze leerlingen voorbereid op het Mbo en Havo. Leerlingen stellen,uit een breed scala aan vakken zoals bijv. technologie, muziek en lichamelijke opvoeding 2 ,hun persoonlijke vakkenpakket samen.
Broekland werkt samen met het mbo om een zo goed mogelijke aansluiting voor haar leerlingen mogelijk te maken.
De sectorwerkstukken, in leerjaar 4, worden door onze leerlingen i.s.m. verschillende units van het ROC gemaakt.
Begeleiding daarbij is belangrijk. De mentor is de belangrijkste begeleider, maar ook met haar andere docenten en leerlingbegeleiders wil Broekland een veilige en warme school zijn. Wij streven ernaar dat elke leerling zich thuisvoelt zodat zij/hij later met veel plezier op de schooltijd op Broekland terug kijkt.
 
Broekland: duidelijk, kort en krachtig
 
De kracht van Broekland:
Kleinschalig, veilig met een gevoel van geborgenheid
Prima leeromgeving in een nieuw gebouw
Uitstekende leerlingbegeleiding, extra ondersteuning.
Duidelijke regelgeving
Alle pakketten mogelijk op Mavo plus
Opstroomklassen Havo, doorstroom naar Havo via brugklas
Extra opstroomklas Havo in het vierde jaar
Examenpakket 7 vakken, alle leerlingen volgen technologie.
Lichamelijke opvoeding 2 of muziek als examenvak mogelijk
 
Aandacht voor sport, kunst en cultuur:
In de onderbouw les in muziek, tekenen, handvaardigheid, dans, 
drama en lichamelijke opvoeding.
Oog voor talent
Keuzeprojecten na school zoals sieraden maken, schilderen,
werken met glas, schoolkrantredactie, dans en fotografie
Apart excursieprogramma bij de verschillende vakken
Buitenlandse reizen naar Rome, Barcelona, Londen,Parijs,
Turkije en Marokko
Bezoeken aan het Schunck glaspaleis, schouwburgen,
bioscopen en LSO
Bedrijfsbezoek in het kader van beroepenoriëntatie
Intensieve samenwerking met de inpandige bibliotheek Hoensbroek.
Al onze leerlingen zijn automatisch lid van de bibliotheek.    
 
Contacten met ouders en leerling:
Iedere leerling heeft een eigen mentor.
De mentor is het directe contact tussen school, ouders en leerling
Op de website, in de schoolgids, staat alle informatie
De website geeft zicht op roosters, studiewijzers, activiteiten, foto’s, contactpersonen e.d.
Meerdere ouderavonden per jaar
De ouderraad en de leerlingenraad vormen een klankbord voor de schoolleiding
Eigen schoolkrant: verschijnt twee keer per jaar
 
Leerlingbegeleiding:
Eigen mentor
Wekelijks 2 mentorlessen
Eigen leerlingbegeleiders voor sociaal-emotionele en remediale hulp
Begeleiding bij dyslexie, dyscalculie, leer- en leesproblemen
Faalangsttrainingen op de eigen school
Hulplessen voor extra uitleg en begeleiding in alle vakken
Inschrijfformulier Whitepaper